Fiscale aftrekposten

EIA

De EIA is een fiscale aftrekregeling. Deze regeling biedt financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag van de winst aftrekken.

U komt in aanmerking voor de EIA als uw investering in een bedrijfsmiddel voldoet aan de volgende 4 voorwaarden:

  1. Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal €2.300 per bedrijfsmiddel.
  2. Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt in hetzelfde jaar.
  3. Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst van www.rvo.nl.
  4. U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én mileu-investeringsaftrek (MIA) tegelijk krijgen.

Het gebruikmaken van de EIA gaat in drie stappen:

  1. Binnen 3 maanden na ondertekening van de offerte dient de opdrachtbevestiging in combinatie met de factuur te zijn afgegeven bij de RVO.
  2. U ontvangt een ontvangstbevestiging die u moet bewaren bij uw boekhouding.
  3. U geeft de energie-investeringsaftrek aan in uw aangifte. Daarna beslist de Belastingdienst uiteindelijk over uw aangifte. Eventueel wordt die beslissing ondersteund door een advies van www.rvo.nl.

De EIA kan van toepassing zijn op de ledverlichting, zonnepanelen, windturbines, biomassakachels, heatpipes in combinatie met zonneboilers en warmtepompen.

 

KIA

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. De volgende tabel van de Belastingdienst is hieraan verbonden:

Investering

Kleinschaligheidsaftrek

Niet meer dan €2.300

€0

€2.301 t/m €56.642

28% van het investeringsbedrag

€56.643 t/m €104.891

€15.863

€104.892 t/m €314.673

€15.863 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de €104.891

Meer dan €314.673

€0

Al deze bedragen zijn exclusief BTW.

De KIA kan van toepassing zijn op de ledverlichting, zonnepanelen, windturbines, biomassakachels, heatpipes in combinatie met zonneboilers en warmtepompen.

 

MIA

De Milieu-InvesteringsAftrek biedt u de mogelijkheid om de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten, en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

De MIA kan van toepassing zijn op de biomassakachels, heatpipes in combinatie met zonneboilers en warmtepompen.

 

VAMIL

Met de Willekeurige Afschrijving Milieu-Investeringen kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. Voor investeringen vanaf 2011 is de willekeurige afschrijving beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een rente- en liquiditeitsvoordeel.

De VAMIL kan van toepassing zijn op de ledverlichting, biomassakachels en heatpipes in combinatie met zonneboilers.

 

MIA en VAMIL

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen, maar ze worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst: de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. U kunt de milieulijsten downloaden op de website van RVO.

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. Beide regelingen maken gebruik van een gezamenlijke lijst, de zogenaamde Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA en/of VAMIL. Ieder jaar verschijnt een nieuwe Milieulijst. U kunt de milieulijsten downloaden van de internetsite van RVO.nl.