Subsidie

ISDE

De InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij verschillende energieproducten. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

De rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug. De ISDE kan gelden voor:

  1. Particulieren
  2. Buitenlandse particulieren met bijvoorbeeld een vakantiewoning in Nederland
  3. Zelfstandig ondernemers, woningcorporaties, en bedrijven
  4. Zakelijke partijen uit het buitenland die een apparaat in Nederland installeren
  5. Gemeenten, provincies, marktpartijen of eigenaren of huurders van een roerende of onroerende zaak

De ISDE kan van toepassing zijn op de biomassakachels, heatpipes in combinatie met zonneboilers en warmtepompen.

SDE+

De subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen. Er zijn zes categorieën voor deze subiside: biomassa, geothermie, water, wind, zon en land.

De SDE+ kan van toepassing zijn op zonnepanelen, windturbines en biomassakachels.