Onze warmtepompen

Warmtepompen zijn toestellen die op een milieuvriendelijke manier voor verwarming en warm water zorgen, en soms ook voor koeling. Een warmtepomp maakt grotendeels gebruik van hernieuwbare energie uit de omgeving, en is hiermee een duurzaam energiebesparend alternatief voor de gasgestookte cv-ketel.

 

Techniek

Een warmtepomp is een milieuviendelijke manier om uw pand te verwarmen en van warm tapwater te voorzien. De warmtepomp is een duurzaam alternatief voor de cv-ketel op gas. Omdat er minder of geen gas meer wordt verbruikt, daalt de CO2-uitstoot met wel 50%.

Een warmtepomp wint warmte uit de lucht, de bodem of het grondwater en zet dit om in bruikbare energie om uw pand te verwarmen en wordt meestal direct aangesloten op het cv-systeem. Een warmtepomp draait op stroom: het stroomverbruik in uw pand neemt hierdoor toe, maar het gasverbruik neemt af, of kan mogelijk volledig worden afgesloten. Wanneer u de benodigde stroom zelf opwekt, bijvoorbeeld, met zonnepanelen, wordt de CO2-uitstoot lager.

 

Subsidie

Op de warmtepompen kunnen de EIA, KIA, ISDE en MIA van toepassing zijn. Kijk voor meer informatie over deze subsidies op www.synam.nl/subsidie.